ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็น.เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 1315 หมู่บ้านไทยศิริ (รุ่นพิเศษ) ซอยลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ บุญแจ่ม เป็นกรรมการผู้จัดการ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ บุญแจ่ม เป็นผู้มีประสบการณ์อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานานกว่า 10 ปี ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Remanufactured Laser Toner Cartridge) ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเอง ชื่อ TONERMATE และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯขายส่งร้านค้าทั่วประเทศ


นโยบายหลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯคือการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และลดต้นทุนในการนำเข้าจากต่างประเทศ การบริหารจัดการภายในบริษัทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ บริษัทฯจึงเน้นที่บุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในด้านคอมพิวเตอร์ มีผู้ชำนาญการทางบัญชี การเงิน และพนักงานคอมพิวเตอร์ มีการวางระบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมดูแล


ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ เลขที่ 1345 ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


จุดประสงค์หลัก-ธุรกิจ RECYCLE ของการทำธุรกิจ RECYCLE –TONER CARTRIDGE

 • 1.เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่าน กระบวนการ RECYCLE ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด จะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้นการนำสินค้าที่ใช้แล้วมา RECYCLE ใหม่จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกวิธี
 • 2.เป็นการสร้างงาน เกิดการจ้างงาน ช่วยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อให้เกิดรายได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตขึ้น
 • 3.สนองนโยบายรัฐบาล เรื่องการประหยัดและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการการร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในทุกๆ เรื่อง การใช้สินค้า RECYCLE และการใช้สินค้าในประเทศไทยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การใช้งาน และประโยชน์ของกระบวนการผลิตใหม่ (REMENUFACTURED)

การใช้งานของเครื่องพรินเตอร์ชนิดใช้ผงหมึก (Toner) นั้นจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องพรินเตอร์ และตัวบรรจุหมึกพิมพ์ (Toner Cartridge) ซึ่งจะแยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน ถ้าเป็นการใช้งานอย่างปกติแล้ว จะต้องเปิดฝาเครื่อง (Cover) แล้วใส่ตัวบรรจุหมึกพิมพ์ (Toner Cartridge) ลงไปในเครื่องพรินเตอร์ จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์งานตามปกติ ซึ่งจุดเด่นของเครื่องพรินเตอร์นี้ สามารถพิมพ์งานได้สวย, คมชัด, สะดวกและรวดเร็ว ที่สำคัญยังสามารถทำงานได้เงียบกว่าเครื่องพรินเตอร์ชนิดอื่นๆ


หลังจากการใช้พิมพ์งานไปในหนึ่งรอบของการใช้งาน ( Cycle ) นั่นคือผงหมึก (Toner) จะถูกใช้งานจนหมด หรือพิมพ์งานแล้วจางลง เราสามารถถอดตัวบรรจุผงหมึก ( Toner Cartridge) และนำมา Recycle ใหม่ได้อีก


 • 1.โดยการนำไปตรวจเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนใหม่
 • 2.แล้วทำการบรรจุ (Refill) ผงหมึก (Toner) ลงไปใน Toner Cartridgeให้ตรงกับรุ่นที่ใช้งาน และให้ครบจำนวนตามมาตรฐานของแต่ละรุ่นซึ่งเราสามารถนำไปใช้งานได้เหมือน Toner Cartridge ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ REMANUFACTURED LASER TONER CARTRIDGE

บริษัท เอ็น.เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตลับหมึกพิมพ์ด้วยวิธีการ Remanu Factured โดยการนำตลับหมึกพิมพ์ที่ผ่านการใช้งานหมดแล้ว นำเข้าสู่ ขบวนการผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากอเมริกา และขั้นตอนที่เป็นลำดับอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณภาพในการใช้งานเทียบเท่าตลับหมึกพิมพ์ Original โดยปกติแล้วสามารถนำ Toner Cartridge ไป Recycle ได้ประมาณ 1-2 ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Toner Cartridge ตลับใหม่แล้ว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าและเป็นการช่วยประหยัดงบดุลในการนำเข้าตลับ Toner Cartridge ทั้งตลับจากต่างประเทศได้อีกด้วย


รายละเอียดส่วนประกอบและหลักการทำงานของTONER CARTRIDGE

TONER เป็นผงหมึกที่นำไปใช้งานกับเครื่องพรินเตอร์ประเภทหนึ่งเครื่องพรินเตอร์เหล่านี้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ชนิด


 • 1.DOT MATRIX เป็นเครื่องพรินเตอร์ใช้เข็มพิมพ์ (Pin Writer) ร่วมกับผ้าหมึก ( Black Ribbon ) ทำงานโดยมีสัญญาณไฟฟ้าซึ่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งให้ Coil ไฟฟ้า ยิงเข็มไปโดนผ้าหมึกให้หมึกติดกับกระดาษออกมาเป็นตัวหนังสือ หรือภาพตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เครื่อง EPSON รุ่น LQ2170I ,NEC รุ่น P9300 เป็นต้น
 • 2.LASER JET เป็นเครื่องพรินเตอร์ ชนิดใช้ผงหมึก (Toner) ทำงานร่วมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet) และพลังงานไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) ซึ่งทำงานโดยลูกกลิ้งที่มีพลังงานแม่เหล็ก (Magnetic Roller ) จะดูดผงหมึก (Toner) ให้ติดกับตัวลูกกลิ้ง และต่อจากนั้น ผงหมึก (Toner) ก็จะถูกรีดให้ไปติดกับตัวลูกกลิ้ง ( OPC DRUM ) ที่มีพลังงานไฟฟ้าสถิตย์อยู่ ซึ่งได้รับสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ลูกกลิ้ง( OPC DRUM ) รีดผงหมึก (Toner) ให้ติดกับกระดาษตามภาพ หรือตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น Hewlett Packard รุ่น Laser Jet 1100 เป็นต้น
 • 3.INK JET เป็นเครื่องพรินเตอร์ ชนิดใช้น้ำหมึก ( Ink ) ร่วมกับการทำงานของหัวพ่น ( Print Head ) และวงจรไฟฟ้า ( Flex Circuit ) ทำงานโดยรับสัญญาณไฟฟ้ามาจากคอมพิวเตอร์ แล้วสั่งให้วงจรไฟฟ้าพ่นน้ำหมึกให้ออกไปติดกับกระดาษมากหรือน้อย ตามตำแหน่งที่ต้องการเป็นภาพ หรือตัวอักษรตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เครื่อง Canon BJC-1000SP เป็นต้น

มาตรฐานการผลิต มีขั้นตอนการปฏิบัติการดังนี้

 • 1.คัดเลือกตลับที่ไม่เคยผ่านการ Recycle มาก่อน
 • 2.ทำการทดสอบการทำงานของตลับก่อนการผลิต เพื่อตรวจเช็คสภาพตลับที่นำมาเข้ากระบวนการ Recycle จะต้องเป็นตลับที่อุปกรณ์มีความสมบูรณ์
 • 3.ทำการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำความสะอาด และนำมา Recycle ใหม่
 • 4.ทำการนำ OPC DRUM มาเคลือบสารเคมีเพื่อเพิ่มชั้นความหนา ป้องกันการสึกกร่อนและเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
 • 5.ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Doctor Blade, Recovery Blade, Wiper Blade ใหม่
 • 6.ทำการเติมหมึก ซึ่งจะเติมในปริมาณมากกว่าเพื่อใช้ในการ Print test
 • 7.ประกอบเป็นตลับ และทำความสะอาด
 • 8.นำเข้ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ หลังการผลิตทุกตลับคือการทดสอบการใช้งานจริงด้วยการพิมพ์กับเครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ของแต่ละรุ่น จนได้งานที่มีความคมชัด 100 %
 • 9.ทำความสะอาดอีกครั้ง และบรรจุลงกล่องกันกระแทก
 • 10.ทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อยืนยันคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้าอีกครั้ง

 • จากกระบวนการผลิตที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจนทำให้สินค้า Recycle ของบริษัท เอ็น.เอส.โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและเป็นสินค้าที่ทำชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ตลอดมา


  เงื่อนไขการรับประกัน

  1. 1.บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการใช้งานปกติ ตลอดอายุการใช้งาน ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้
   1. 1.1 การใช้ที่ผิดปกติวิสัย
   2. 1.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์บางชิ้นของผลิตภัณฑ์
   3. 1.3 เป็นการใช้งานที่ผิดจากข้อกำหนดของบริษัทฯ
  2. 2.บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบ ในกรณีการพิมพ์ผิดปกติ อันเนื่องมาจาก
   1. 2.1 มีรอยเส้นหรืองานพิมพ์เลอะจากผงหมึก
   2. 2.2 งานพิมพ์ จาง และขาดหาย ไม่สม่ำเสมอ
   3. 2.3 งานพิมพ์ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการผลิตตลับหมึกของ บริษัทฯ
   4. 2.3 ในการเคลมสินค้าใหม่จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกตินั้น มาพร้อมตลับหมึกที่เกิดปัญหาด้วย
   5. 2.4 ในกรณีซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจะต้องประทับตราร้าน ตัวแทนจำหน่าย หรือระบุร้านตัวแทนจำหน่ายในใบรับประกันพร้อมระบุวันที่ซื้อด้วย
  3. 3.บริษัทฯสงวนสิทธ์ที่จะรับประกันผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้มีการ แก้ไขเครื่องพิมพ์นั้นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อน

บริษัท เอ็น.เอส.โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Toner Remanufactured (RM) ยี่ห้อ TONERMATE ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยช่างชำนาญงานมากกว่า 10 ปี


ดังนั้น จึงมั่นใจว่าตลับหมึกยี่ห้อ TONERMATE มีคุณภาพเทียบเท่าของแท้และทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าตลับหมึก (RM) จะไม่ทำให้ตัวเครื่อง Laser Jet มีปัญหาแน่นอนหากเครื่อง Laser Jet ของทางบริษัทท่านเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการใช้ตลับหมึก RM ยี่ห้อ TONERMATE ทางบริษัทฯ ยินดีซ่อมเครื่อง Laser Jet ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


บริษัท เอ็น.เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำหน่ายหมึกพิมพ์ สำหรับ Printer Laser ตลับหมึก เลเซอร์ ผงหมึก ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ชุดเติมหมึก ผงเติมหมึก Laser เติมหมึกเลเซอร์ หมึกพิมพ์โทนเนอร์สี toner cartridges,laser printer,drum หมึกพิมพ์ราคาถูก ในยี่ห้อ โทนเนอร์เมท และโทนเนอร์ดรีม ทั้งแบบ Recycle และแบบของใหม่ โดย บริษัท เอ็น.เอส. โทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตลับหมึกพิมพ์ด้วยวิธีการ Remanu Factured โดยการนำตลับหมึกพิมพ์ที่ผ่านการใช้งานหมดแล้ว นำเข้าสู่ ขบวนการผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากอเมริกา